Volg een Opleiding tot Hoofd BHV

Grote organisatie zijn verplicht om meerdere bedrijfshulpverleners (BHV-ers) in dienst te hebben. Hoeveel dit er precies zijn is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de risico inventarisatie. In de risico inventarisatie wordt onder meer gekeken naar de aard van het bedrijf en de ligging van het pand.

Op het moment dat er meerdere BHV-ers in dienst zijn is er in de basis ook al sprake van een BHV-coördinator of te wel een hoofd bedrijfshulpverlening (HBHV).  Deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgesteld BHV beleid binnen de organisatie. Denk daarbij aan de beleidsmatige kant van het verhaal maar ook aan de praktische kant in de vorm van het organiseren van oefeningen. Tevens is hij of zij het eerste aanspreekpunt voor alle BHV-ers. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is het aan te raden om een opleiding tot Hoofd BHV-er te volgen

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding helpt je om je rol als coördinator uit te voeren. Zoals eerder aangegeven vallen hier zowel beleidsmatige onderdelen en operationele onderdelen onder. 

Beleidsmatige BHV Coördinatie

In de opleiding is aandacht voor het beoordelen van de omgevingsfactoren op welk type BHV organisatie er opgezet dient te worden. Denk hierbij aan vragen zoals:

  • Wat voor type pand is men gevestigd?
  • Wat voor installaties zijn er in het bedrijf aanwezig?
  • Hoe stel je een BHV plan op?
  • Wat is een veiligheidsketen?

Operationele BHV Coördinatie 

De operationele kant van de opleiding richt zich op hoe je een BHV team opzet en hoe je de kwaliteit van het team op pijl houdt. Denk hierbij aan:

  • Voorbereiding op het inzetten van het team
  • Oefenen met een BHV team
  • Samenwerken met een crisisteam
  • Evalueren en rapporteren
  • Samenwerken met hulporganisaties in het geval van een calamiteit
  • Controleren van middelen ter beschikking gesteld aan het team

Kortom: Een goed opgeleide hoofd BHV vergroot de veiligheid voor de gehele organisatie. Kies voor een gerenommeerde BHV opleider in buurt voor het beste resultaat. 

Ter info: Het volgen van een opleiding tot hoofd BHV-er vereist nagenoeg altijd dat je in het bezit bent van een geldig BHV (basis) diploma.