Hoe betrek je leerlingen meer in hun leerproces?

De job van een leraar is geen gemakkelijke. Je hebt namelijk een grote verantwoordelijkheid. Jij helpt bij de opvoeding van de volgende generatie. En dit wil je dan natuurlijk goed doen. Met kinderen is alleen niet altijd gemakkelijk. Hoe krijg je je leerlingen er bijvoorbeeld toe om actief aan de slag te gaan met de leerstof. Hier komen activerende werkvormen in het spel. Wat is dit vraag je je? Lees dan zeker verder, want in deze blog lichten we toe wat activerende werkvormen zijn.

Wat zijn activerende werkvormen

Activerende werkvormen is een manier om leerlingen te activeren. Dit wil zeggen dat je een activiteit doet die de leerlingen uitnodigt om actief te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de placemat-methode, denken-delen-uitwisselen of een spelvorm. Met deze werkvormen zorg je ervoor dat de leerlingen actief meedoen. Dit zorgt er niet alleen voor dat de leerlingen beter leren, maar ook dat ze meer betrokken zijn.

Hoe word je beter in het betrekken van leerlingen?

Niet iedereen is bekend met activerende werkvormen, het is dus begrijpelijk dat je hier eerst je weg moet vinden. Elke leerling is anders, net zoals elke onderwijssector. Met de volgende 3 punten kun je leren hoe je je leerlingen activeert.

  1. Bord in de klas

Het is de taak van de leraar om een les te organiseren. Maar meer en meer wordt het belangrijker om leerlingen in hun leerproces mee te laten denken. Wat denken zijn dat het best is voor hun? Zo leren ze namelijk zelfstandige keuzes maken, leren ze om te plannen en kunnen ze hun eigen kwaliteiten ontwikkelen. Hoe organiseer je dit dan? Een whiteboard kan je hierbij helpen. Hiermee kun je bordsessies houden met je leerlingen. In deze sessies heb je het over de doelen die de leerlingen graag willen halen. Zo denken de leerlingen actief mee en geven zelf aan op welke manier ze te werk zouden kunnen gaan.

  1. Feedback

Om te horen of je het goed doet, kun je het best aan je leerlingen zelf vragen. Zij weten immers best of je ze goed mee laat denken. Vraag dus zeker om feedback. Dit levert je ideeën op om je lessen nog effectiever te kunnen maken. De leerling ontwikkelt ook zelfvertrouwen omdat hij zich gezien en gehoord voelen.

  1. Uitwisseling van informatie

Een laatste manier om meer informatie te verzamelen, is door het uitwisselen van informatie met je collega’s. Op deze manier maak je gebruik van elkaars kennis en ervaring. Ook is er meer afstemming tussen leraren. Dit heeft alleen maar een positief effect op de school als een geheel. Je helpt elkaar om het onderwijs aan je school beter te maken.

Wil je hier graag nog meer over lezen? Ga dan een kijkje nemen op de site van Stichting Leerkracht.