Stay tuned!
 

We unleash your digital potential

We unleash your digital potential

Straks heb ik geen baan meer! Of toch wel?

Meedoen in een wereld vol techniek
Robotisering, artificiële intelligentie, blockchain, big data, 3D Printing, 3D scanning, virtual reality … zomaar een paar technologische ontwikkelingen die er al zijn en die leiden tot fundamentele veranderingen. Veranderingen voor de arbeidsmarkt en voor beroepen, voor nieuwe bedrijvigheid, voor de zorg, voor de manier waarop we met elkaar om gaan. Voor wie niet meedoet of mee kan doen wordt het steeds lastiger om deel te nemen aan de maatschappij. Maar wat is er nodig om mee te doen in deze veranderende wereld?

Digitaal veerkrachtige mensen
Om gebruik te maken van de kansen die de toekomst biedt en het hoofd te kunnen bieden aan de bedreigingen is veerkracht nodig. Het vermogen om jezelf aan te passen aan wijzigende omstandigheden. “Overcome & adapt” in z’n Engels. Het vermogen ook om jezelf te blijven ontwikkelen en uit te dagen. Oftewel een leven lang leren. Mensen moeten als het ware digitaal veerkrachtiger worden. Daarbij gaat het om de balans tussen enerzijds een goed begrip van de werking van nieuwe technieken en anderzijds vertrouwen in de vaardigheden om de technieken toe te passen in het dagelijks leven. Digitale veerkracht vraagt om samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs.

Unleash your digital potential
Bij het Genicap Institute werken overheden, onderwijs en ondernemers samen. Daarbij worden digitale technieken en algoritmes ingezet om maatschappelijke en economische waarde te creëren. We merken dagelijks hoe belangrijk digitale veerkracht is. Ook merken we dat het nog wordt onderschat. Er is nog veel onbekend en daardoor onbemind. Er zijn nog grote groepen die niet beschikken over de juiste digitale vaardigheden. Kennis en vaardigheden zijn de sleutel voor digitaal veerkrachtige mensen.

Tijdens onze sessie delen we onze ideeën over hoe te komen tot meer digitaal veerkrachtige mensen. Wat kunnen overheden, onderwijs en ondernemers doen en vooral wat kunnen mensen zelf doen om hun digitaal potentieel te ontsluiten. Oftewel, “how to unleash your digital potential”.

Wij praten u graag bij. U bent van harte welkom op dinsdag 26 september om 9.00 uur aan de Spoorlaan 348, Tilburg.

Deelnemers:

INDICIA
Genicap
Arena Consulting

Datum, tijd en locatie

dinsdag 26 september
09.00 – 12.00
Kantoor INDICIA, Spoorlaan 348

Meld je nu aan!

Dit programmaonderdeel is gratis toegankelijk. Het is slim om je vooraf aan te melden, want dan ben je zeker van je plek. Aanmelden voor dit programmaonderdeel kan hieronder. Last minute binnenlopen? Dat kan, maar vol is vol.

Aanmelden: We unleash your digital potential