Stay tuned!
 

Tranzo Zorgsalon: Diversiteit in het verpleeghuis

Tranzo Zorgsalon: Diversiteit in het verpleeghuis

Arbeidsmigranten uit de jaren 60, bewoners uit voormalige Nederlandse koloniën; zij behoren tot de Nederlandse ouderen van nu en de nabije toekomst. De diversiteit in het verpleeghuis is een afspiegeling van de culturele en etnische diversiteit in de samenleving. Daar staat tegenover dat verpleeghuiszorg een verzekerd recht is, gelijk voor iedereen, met duidelijke kaders ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. In hoeverre lukt het zorgorganisaties om tegemoet te komen aan diversiteit, binnen de kaders? Lukt het zorgprofessionals om echt aansluiting te vinden bij ouderen en hun naasten met een ‘andere’ achtergrond? En, wat willen ouderen zelf eigenlijk? In deze zorgsalon gaan verschillende sprekers in op de dilemma’s, kansen en mogelijkheden van diversiteit in het verpleeghuis.

Tranzo organiseert jaarlijks een aantal Zorgsalons. Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, cliënten/patiënten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor eenieder die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma. Tijdens de Tranzo Zorgsalon geven eerst twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectief (wetenschap, professional en burger/zorgvrager) kort hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie.

De zorgsalon van Dear Future, staat in he teken van diversiteit in het verpleeghuis.

Deelnemers:

Tranzo
Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences

Datum, tijd en locatie

donderdag 28 september
14.00 – 17.00
Willem II Stadion

Meld je nu aan!

Dit programmaonderdeel is gratis toegankelijk. Het is slim om je vooraf aan te melden, want dan ben je zeker van je plek. Aanmelden voor dit programmaonderdeel kan hieronder. Last minute binnenlopen? Dat kan, maar vol is vol.

Aanmelden: Tranzo Zorgsalon: Diversiteit in het verpleeghuis