Dear Future, 23-29 September 2017, Tilburg
 

TRANSIT: Critical turning points for social innovation initiatives

TRANSIT: Critical turning points for social innovation initiatives

Het monitoren en evalueren van sociale innovatie wordt steeds belangrijker. Er wordt dan ook behoorlijk wat van en over sociale innovatie gevraagd: de uitkomsten, de impact, de context waarbinnen het werkt en de wisselwerking daarmee. Vaak is monitoring en evaluatie gebaseerd op een linear model, met duidelijke en herkenbare verbanden tussen oorzaak en gevolg. Maar is de impact van sociale innovatie op ‘het systeem’ wel zo duidelijk meetbaar? Juist in en door sociale innovatie verandert de context constant – en de initiatieven en de impacts zelf ook. Er is dus een andere manier van monitoring en evaluatie nodig: eentje die de constante veranderingen en feedback uit de omgeving in overweging neemt. In lijn met die gedachte heeft TRANSIT deze tool ontwikkeld.

De tool kan gebruikt worden om te leren over de wijze waarop een sociale innovatie-initiatief zich verhoudt tot maatschappelijke, transformatieve verandering. Het doel van de tool is dat sociale innovatie-initiatieven systematisch naar zichzelf en hun partners leren kijken en daardoor meer weten te bereiken gebruikmakend van de dynamiek en creativiteit die gepaard gaan met sociale innovatie.

Je kunt je als groep aanmelden (iedereen dient zich wel afzonderlijk aan te melden) of als individu. Na een inleiding gaan we in groepjes aan de slag om op een canvas ‘critical turning-points’ en ‘narratives of change’ binnen het sociale innovatie initiatief (bestaand of virtueel) te identificeren; dit vorm het startpunt van de evaluatie van de sociale innovatie. Daarna bespreken we in de groep onze reflecties.

Voor wie is deze sessie bedoeld?
– Voor (teams van) sociale innovators, in het bijzonder voor sociale innovaties die net begonnen zijn, die in een exploratieve fase zitten, of die zich ontwikkelen en zich geconfronteerd zien met grote veranderingen – zowel binnen als buiten de sociale innovatie (intern/ extern),
– Voor beleidsmakers, die geïnteresseerd zijn om meer te leren over complexe en chaotische veranderprocessen,
– (Actie-) Onderzoekers die werken met en voor sociale innovaties, die sociale innovatie-processen willen evalueren en erop willen reflecteren,
– Trainers die werken in de context van sociale innovatie en mogelijk geïnteresseerd zijn om deze tool in trainingen toe te passen.
Misschien wil je alvast eens rondkijken in de TRANSIT-database van ‘critical turning points’ van allerhande initiatieven?

Dit is een Nederlandstalige sessie. All materials will be provided in English.

Deelnemers:

TRANSIT
IHS

Datum, tijd en locatie

dinsdag 26 september
13.30 – 16.30
Club Smederij

Meld je nu aan!

Dit programmaonderdeel is gratis toegankelijk. Het is slim om je vooraf aan te melden, want dan ben je zeker van je plek. Aanmelden voor dit programmaonderdeel kan hieronder. Last minute binnenlopen? Dat kan, maar vol is vol.

Aanmelden: TRANSIT: Critical turning points for social innovation initiatives