Dear Future, 23-29 September 2017, Tilburg
 

Smart Industries: Ontwikkeling projecten van vandaag met het oog op de toekomst

Smart Industries: Ontwikkeling projecten van vandaag met het oog op de toekomst

Gate2 – Pathema

Passie voor Water-innovatie
Pathema BV heeft de ambitie duurzame water-technologie te leveren aan de industrie & maatschappij. Het is Pathema’s missie, om de nieuwe wereldwijde strandaard te zetten in duurzame koel- en proceswaterbehandeling. De motivatie is om de waterschaarste terug te dringen in harmonie met het milieu en financieel rendementvol.
Water is een schaars goed, het is daarom onze gezamenlijke verplichting hier verantwoord mee om te gaan. Waterbehandeling die de standaard van morgen vormt, zonder de inzet van chemicaliën en/of additieven, waterbesparend, energiezuinig, en circulaire waterinzet.

“Disruptive innovation”
De waterbehandeling sector is al 30+ jaren afhankelijk van de wederkerende verkoop van chemicaliën. Pathema BV speelt in de waterbehandeling sector een ‘disruptive’, ofwel ontwrichtende rol. De komst van chemievrije duurzame innovaties spelen in op verdienmodellen en klantbenadering van onze nieuwe circulaire economie.

Gate2 – Campione
Onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar maken, waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant worden verbeterd, tegen lagere kosten. Dat is het doel van de proeffabriek Fieldlab Campione. Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun productie-infrastructuur om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren (in plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud). Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de chemiesector fors worden verlaagd en zal de output van fabrieken toenemen.
Via het Fieldlab op Gate2 in Rijen, worden Industrie 4.0 innovaties versneld, zodat implementatie in de praktijk op kort termijn mogelijk wordt.

Deelnemers:

Midpoint Brabant (organisator)
3D Printlab
Pathema
Campione
Gate2

Datum, tijd en locatie

dinsdag 26 september
10.00 – 11.00 (Workshop ronde 1)
14.00 – 15.00 (Workshop ronde 2)
Fieldlab Gate2, Rijen

Meld je nu aan!

Dit programmaonderdeel is gratis toegankelijk. Het is slim om je vooraf aan te melden, want dan ben je zeker van je plek. Aanmelden voor dit programmaonderdeel kan hieronder. Last minute binnenlopen? Dat kan, maar vol is vol.

Aanmelden: Smart Industries: Ontwikkeling projecten van vandaag met het oog op de toekomst