Stay tuned!
 

MobiliteitsLab013

MobiliteitsLab013

Help mee het verkeer in Tilburg in de toekomst in goede banen te leiden!

Op maandag 25 september 2017 vindt het eerste MobiliteitsLab013 plaats. In deze interactieve bijeenkomst werken we verschillende onderwerpen op het gebied van verkeer en mobiliteit in Tilburg verder uit. Hoe moet de cityring eruitzien? Hoe zorgen we ervoor dat er in Tilburg in de toekomst meer gelopen en gefietst wordt? Welke innovatieve ideeën zijn er in Tilburg op het gebied van verkeer? Dit kunnen wij niet alleen, we hebben wij jouw hulp nodig! Denk mee over de toekomst van Tilburg.

Naast de bijeenkomst is er ook een kleine expo waarbij je zowel per fiets als per auto virtueel meegenomen wordt naar de mobiliteit van de toekomst. Hier kun je zelf ervaren en bepalen hoe de nieuwe, Tilburgse snelfietsroutes eruit gaan zien.

In november 2016 is de Mobiliteitsaanpak van Tilburg vastgesteld.  Hieruit volgt in september 2017 een beknopte mobiliteitsagenda. Het MobiliteitsLab013 maakt hiervan onderdeel uit. Met onze aanpak willen we meer dan alleen verkeersstromen in goede banen leiden. We willen de kwaliteit van leven in de stad behouden en verbeteren. Mobiliteit gaat om het verbinden van mensen en activiteiten, zodat iedereen volop kan deelnemen aan de maatschappij.

Deelnemers:

Gemeente Tilburg (organisatie)
Provincie Noord-Brabant
Inwoners en bezoekers van Tilburg

Datum, tijd en locatie

maandag 25 september
18.30 – 21.30
Ontdekstation

Meld je nu aan!

Dit programmaonderdeel is gratis toegankelijk voor inwoners en bezoekers van Tilburg. Het is slim om je vooraf aan te melden, want dan ben je zeker van je plek. Aanmelden voor dit programmaonderdeel kan hieronder. Last minute binnenlopen? Dat kan, maar vol is vol.

Aanmelden: MobiliteitsLab013