Stay tuned!
 

Inzet van data om kansen voor kwetsbare kinderen en jongeren te vergroten

Inzet van data om kansen voor kwetsbare kinderen en jongeren te vergroten

Kompaan en De Bocht en IPW vinden dat ieder kind, jongere en gezin een veilig en zelfstandig leven verdient; en dat we moeten investeren in kinderen en jongeren om volgende generaties betere kansen te bieden. Dit vraagt dat we ernstige problemen die vaak al generaties voortduren, duurzaam aanpakken en dat we onveilige en ongezonde patronen in gezinnen doorbreken. Dit vraagt dat we eerder kijken naar serieuze levensvragen en -risico’s in gezinnen op een samenhangende manier die levensgebieden overstijgt; dat we investeren in het voorkomen en eerder in beeld krijgen van deze (risico’s op) problemen op basis van de kennis die we hebben; en met ‘focus’ hulp gaan bieden ‘op de maat van de problematiek’.

Zolang we zorg en hulp curatief blijven inzetten, zullen we blijven “dweilen met de kraan open”. We zullen nooit komen tot een impactrijke aanpak voor kinderen, jongeren en gezinnen. En zolang we blijven individualiseren zullen partijen (scholen, huisartsen, ggz, jeugdhulp, sociale dienst, wijkzorg) verkokerd blijven werken. Pas als we een preventieve en collectieve aanpak kunnen formuleren, kunnen partijen zich daar collectief aan verbinden. Dat belooft een betere inzet van publieke middelen, een betere wijk, en belangrijker: meer zekerheid, betere ontwikkeling en kansen voor kinderen en gezinnen.

Deelnemers:

Kompaan en De Bocht
Instituut voor Publieke Waarden

Datum, tijd en locatie

dinsdag 26 september
13.30 – 15.30
Ontdekstation

Meld je nu aan!

Dit programmaonderdeel is gratis toegankelijk. Het is slim om je vooraf aan te melden, want dan ben je zeker van je plek. Aanmelden voor dit programmaonderdeel kan hieronder. Last minute binnenlopen? Dat kan, maar vol is vol.

Aanmelden: Inzet van data om kansen voor kwetsbare kinderen en jongeren te vergroten