Stay tuned!
 

Fietsmobiliteit ontmoet Sociale Veerkracht

Fietsmobiliteit ontmoet Sociale Veerkracht

De provincie Brabant streeft naar een goed fietsklimaat, met veel mensen op de fiets. Er worden goede fietsroutes over lange afstanden aangelegd (snelfietsroutes) en in samenwerking met werkgevers worden mensen gestimuleerd hun woon-werk verkeer op de fiets af te leggen. Bij sociale veerkracht speelt mobiliteit een belangrijke rol en op die manier draagt het fietsen daar aan bij. Maar de fiets is meer dan alleen een vervoermiddel dat mensen van A naar B brengt. Het is een vervoermiddel dat interactie stimuleert, spontane ontmoeting faciliteert en dat ook gezond is.
Tijdens deze sessie staat de ontmoeting van de werkvelden fietsmobiliteit en sociale veerkracht centraal. Wat zijn de aandachtspunten en activiteiten? Waar zien we mogelijkheden voor verbinding? En wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Deelnemers:

Provincie Noord-Brabant
Mobycon
Stichting Zet

Datum, tijd en locatie

donderdag 28 september
10.00 – 12.00
Koepelhal

Dit onderdeel is vol!

De officiële expertmeeting van dit programma onderdeel is vol. Het is nog wel mogelijk om mee te doen aan de break-out sessie.