Stay tuned!
 

Workshop Science with a Soul

Workshop Science with a Soul

Om onze veranderende samenleving verder te brengen is kennis en innovatie nodig, zowel sociaal als technologisch, en inzet van alle betrokkenen. Tijdens het Dear Future festival in de Tilburgse Spoorzone nodigt het IMPACTteam van Tilburg University maatschappelijke partijen en bedrijven van harte uit om in gesprek te gaan over maatschappelijke kwesties waarop we ons gezamenlijk kunnen richten.

Het nieuwe IMPACTprogramma bundelt expertise uit alle vakgebieden van Tilburg University rond drie thema’s: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health & Wellbeing, en Creating Value from Data. We verbinden onze onderzoekers met mensen met kennis en ervaring uit de praktijk. Samen kunnen we werken aan oplossingen met impact.

Workshop
In de workshop Science with a Soul presenteren we het IMPACT programma, waarna we graag van gedachten wisselen in vier parallelle sessies:

1. Dear Future, hoe geven we vorm aan de meest toekomstbestendige wijk van de wereld? (samen met Brainport Smart Districts, locatie Koepelhal)
Vanaf 2020 wordt tussen Helmond en Eindhoven de meest toekomstbestendige wijk van de wereld gebouwd. Deze wijk komt tot stand in nauwe samenwerking met toekomstige bewoners. In de workshop gaan we op zoek hoe de samenleving van de toekomst vorm krijgt in de wijk van de toekomst. We vertalen de wensen en dromen van bewoners naar zowel een sociaal als technologisch innovatieve wijk.

2. Help, de robots komen! (samen met Smart Robotics, locatie Koepelhal)
Robots: maken ze ons leven makkelijker of juist ongemakkelijker? Belangrijke vraag voor Brabant is hoe we kunnen profiteren van de robotisering, zonder daarbij mensen uit te sluiten en tweedeling in de hand te werken. Kun je samenwerken met een robot en wat is daar voor nodig? Is robotisering een zaak van alleen de personeelsmanager of gaat het alle werknemers aan? Wie profiteert nu precies van robotisering? Deze en andere prangende vragen stellen we aan de orde aan de hand van een Lagerhuis debat.

3. Wat kan data science voor uw organisatie betekenen? (samen met Jheronimus Academy of Data Science)
Digitalisering en data vormen een twee-eenheid. Een aanzienlijk deel van ons gedrag wordt dagelijks in grote hoeveelheden data vastgelegd, die ook weer aan elkaar te koppelen zijn. Tilburg University streeft niet alleen naar nieuwe, betere data analyse- en verwerkingstechnieken, maar ook naar transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid bij het gebruik van data. Daarvoor combineren we expertise op algoritmisch vlak aan juridische en ethische kennis, maar ook aan kennis van domeinen als finance, economie, logistiek, arbeidsmarkt en Human Resources. Tijdens de workshop behandelen we hoe al deze elementen een rol kunnen spelen om de samenleving vooruit te helpen.

4. Zorg op maat: de mens centraal
De ene patiënt is de andere niet. Hoe komen we tot meer gepersonaliseerde zorg en advies op maat, onder meer bij medische, psychologische, en werk-gerelateerde problemen? In deze workshop verkennen we onderwerpen als persoonlijke hulpbronnen, optimaal herstel, kwaliteit van leven, therapietrouw, patiënt empowerment, gedragsgeneeskunde, ontwikkeling, persoonlijkheid, diversiteit en werkstress.

Na een plenaire afsluiting is iedereen om 17.00 uur van harte welkom op onze netwerkborrel.

Al eerder aangemeld? Mail dan alsnog je sessie-keuze naar impact@tilburguniversity.edu.

We kijken uit naar een vruchtbare bijeenkomst!

IMPACT team Tilburg University
www.tilburguniversity.edu/impact

De provincie Noord-Brabant organiseert op 28 september ook de Sociale Veerkrachtdag ‘Vandaag Verandert’. De workshops ‘Toekomstbestendige wijk’ en ‘Help, de robots komen’ maken eveneens deel uit van dat programma. Zie dear-future.nl.

Deelnemers:

Tilburg University

Datum, tijd en locatie

donderdag 28 september
14.00 – 17.00 (inloop v.a. 13.30)
Ontdekstation

Meld je nu aan!

Dit programmaonderdeel is gratis toegankelijk. Het is slim om je vooraf aan te melden, want dan ben je zeker van je plek. Aanmelden voor dit programmaonderdeel kan hieronder. Last minute binnenlopen? Dat kan, maar vol is vol.

Aanmelden: Conferentie Science with a Soul